Registrering av livsmedelsanläggning - Anmälan

LÄS MER

Innan du startar, ändrar eller tar över en livsmedelsverksamhet som har beredning, behandling eller bearbetning av livsmedel måste den registreras av kommunen eller godkännas av Livsmedelsverket enligt livsmedelslagen. Du är även skyldig att anmäla till kommunens Miljö- och hälsoskydd vid ändring eller upphörande av verksamheten.

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
E-post: samhallsbyggnad@pitea.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
dso@pitea.se