Installation av cistern - Anmälan

LÄS MER

Vid installation eller skrotning av cisterner som innehåller eldningsolja, dieselbrännolja eller spillolja ska du göra anmälan till kommunens Miljö- och hälsoskydd. När det gäller installation av större oljecisterner, eller om du förvarar bensin eller explosiva kemikalier, behöver du tillstånd från kommunens Räddningstjänst.

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
E-post: samhallsbyggnad@pitea.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
dso@pitea.se