Hygienlokal/anläggning - Anmälan

LÄS MER

Hygienisk verksamhet
Bedriver du någon form av hygienisk verksamhet där det finns en risk för blodsmitta ska du göra anmälan till kommunens Miljö- och hälsoskydd


Bassängbad
Om du tänker öppna en anläggning där någon form av bassängbad ingår kan du behöva anmäla det till kommunen. 


Skola, förskola eller fritidshem
Planerar du att starta en ny skola, förskola eller ett fritidshem måste du göra en anmälan till kommunens Miljö- och hälsoskydd innan du startar verksamheten

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
E-post: samhallsbyggnad@pitea.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
dso@pitea.se