Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - Anmälan

LÄS MER

Du som vill sälja elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare ska, enligt Lag (2018:2088) om försäljning av tobaksvaror och liknande produkter, göra anmälan till kommunens Miljö- och hälsoskydd innan försäljningen startar och när försäljningen upphör. Din verksamhet också ta fram ett program för egenkontroll.

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
E-post: samhallsbyggnad@pitea.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
dso@pitea.se