Försäljning av tobaksvaror(partihandel) - Ansökan

LÄS MER

Du som vill sälja tobak ska, enligt Lag (2018:2088) om försäljning av tobaksvaror och liknande produkter, ansöka om tillstånd för försäljning hos kommunens Miljö- och hälsoskydd innan försäljningen startar. Här laddar du ner blanketter avsedda för detaljhandel: ansökan om tillstånd för försäljning, anmälan om ändring och upphörande av försäljning samt handlingar som du ska bifoga ansökan.

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
E-post: samhallsbyggnad@pitea.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
dso@pitea.se