Dispens från renhållningsordning - Ansökan

LÄS MER

Sophämtning
Om du inte använder ditt hus en längre period kan du söka uppehåll eller dispens från sophämtning.


Slamtömning
Det finns undantag från dessa föreskrifter som gör att du kan få uppehåll från den årliga tömningen. Ansökan om uppehåll ska du göra hos kommunen senast första maj det år ansökan avser

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
E-post: samhallsbyggnad@pitea.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
dso@pitea.se