Enskild avloppsanläggning - Anmälan/Ansökan

LÄS MER

Har du inte tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en enskild avloppsanläggning. För att du ska få installera enskilt avlopp med vattentoalett eller göra en större ändring på den befintliga anläggningen måste du söka tillstånd hos kommunens Miljö- och hälsoskydd. Alla enskilda avlopp med vattentoalett ska tömmas minst en gång per år. Uppehåll i slamtömningen ansöker du hos kommunens Miljö- och hälsoskydd.

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
E-post: samhallsbyggnad@pitea.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
dso@pitea.se