Enskild avloppsanläggning - Anmälan/Ansökan

LÄS MER

Har du inte tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en enskild avloppsanläggning. För att du ska få installera enskilt avlopp med vattentoalett eller göra en större ändring på den befintliga anläggningen måste du söka tillstånd hos kommunens Miljö- och hälsoskydd. Alla enskilda avlopp med vattentoalett ska tömmas minst en gång per år. Uppehåll i slamtömningen ansöker du hos kommunens Miljö- och hälsoskydd.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten