Klagomål Vuxenutbildningen - Anmälan

LÄS MER

Vuxenutbildningens mål är att ge bra service, ett gott bemötande och en kvalitativ utbildning till alla som kommer i kontakt med verksamheten. För att kunna kvalitetssäkra verksamheten behöver vi därför få veta vilka synpunkter som finns gällande Vuxenutbildningen.

Du kan lämna klagomål digitalt här!

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
E-post: samhallsbyggnad@pitea.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
dso@pitea.se