Grundläggande och gymnasiala kurser samt gymnasial yrkesutbildning - Ansökan

LÄS MER

Grundläggande kurser
Grundläggande kurser är till för dig som behöver studera ämnen motsvarande grundskolan upp till åk 9. Du börjar på den nivå där du befinner dig beroende på dina förkunskaper.

 

Gymnasiala kurser
Gymnasiala kurser är till för dig som vill återuppta avbrutna studier, behöver behörighet för högre utbildning eller behöver kompetens inom ett visst ämne.

 

Gymnasial yrkesutbildning
Gymnasiala yrkesutbildningar är till för dig som vill omskola dig, få ett framtidsyrke eller höja din kompetens. Utbildningarna innehåller kurser från gymnasieskolans program och finns i olika studieformer. Blankett för yrkesutbildningar ska du använda endast när utbildningen inte är sökbar i e-tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten