Miljöfarlig verksamhet - Anmälan

LÄS MER

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen. För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd innan du startar verksamheten.

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
E-post: samhallsbyggnad@pitea.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
dso@pitea.se