Installation av Värmepump - Ansökan/Anmälan

LÄS MER

När du installerar en värmepump som utvinner värme ur jord, berg, yt- eller grundvatten måste du anmäla det i god tid till kommunen.

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du på www.pitea.se/personuppgifter.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
E-post: samhallsbyggnad@pitea.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
dso@pitea.se