Grävningstillstånd - Ansökan

LÄS MER

Om du ska gräva i kommunal mark för att till exempel lägga ner kablar eller ledningar behöver du ett grävningstillstånd från kommunen. Förutom grävningstillstånd behöver du även en godkänd trafikanordningsplan för att upprätthålla trafiksäkerheten och arbetarskyddet vid det planerade arbetet.