Grävningstillstånd - Ansökan

LÄS MER

Om du ska gräva i kommunal mark för att till exempel lägga ner kablar eller ledningar behöver du ett grävningstillstånd från kommunen. Förutom grävningstillstånd behöver du även en godkänd trafikanordningsplan för att upprätthålla trafiksäkerheten och arbetarskyddet vid det planerade arbetet.

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
E-post: samhallsbyggnad@pitea.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
dso@pitea.se