Trafikanordningsplan vid vägarbete - Ansökan

LÄS MER

Trafikanordningsplanen (TA-planen) ska visa hur du har tänkt leda olika trafikantgrupper förbi arbetsområdet. Som entreprenör är du ansvarig för de skyddsåtgärder som ska vidtas.

 

Snöröjning
Det gäller även om du tar kommunal gata eller del av gata i anspråk vid takskottning  eller om du måste trafikera Storgatans och Uddmansgatans ”gågatuområde" i samband med takskottning.

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
E-post: samhallsbyggnad@pitea.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
dso@pitea.se