Trafikanordningsplan vid vägarbete - Ansökan

LÄS MER

Trafikanordningsplanen (TA-planen) ska visa hur du har tänkt leda olika trafikantgrupper förbi arbetsområdet. Som entreprenör är du ansvarig för de skyddsåtgärder som ska vidtas.

 

Snöröjning
Det gäller även om du tar kommunal gata eller del av gata i anspråk vid takskottning  eller om du måste trafikera Storgatans och Uddmansgatans ”gågatuområde" i samband med takskottning.