Markupplåtelse för jordvärme - Ansökan och intyg

LÄS MER

Om du vill använda kommunägd mark för att få lägga ned rörledningar för utvinning av jordvärme måste du göra ansökan hos kommunen.

 

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig,kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du på här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
E-post: samhallsbyggnad@pitea.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
dso@pitea.se